O nas

Nasza parafialna filia Szkoły Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego w Gliwicach powstała w czerwcu 2015 roku przez przekształcenie się modlitewnej grupy uwielbieniowej Adalberti. Patronką naszą była od początku i jest Maryja, zaczynaliśmy właściwie jedynie od różańca.

W ramach tej grupy powstał zespół muzyczny „W imię Pana”, który aktualnie stanowi diakonię muzyczną wspólnoty.

Trudne chwile przeżywaliśmy kiedy wikariusz, nasz opiekun duchowy ks.Robert Potempa (który naszą grupę zorganizował) otrzymał dekret przejścia do innej parafii. Część osób odeszła od nas, a pozostali z determinacją poszukiwali drogi rozwoju duchowego, uczestnicząc w różnych rekolekcjach i kursach, żyjąc nadzieją, że jest to Boży plan.

Aby uniknąć całkowitego rozpadu:
– modliliśmy się o światło, o rozeznanie powołania tej grupy,
– uczestniczyliśmy w modlitwach uwielbienia w innych wspólnotach,
– uznaliśmy, że potrzebujemy stałej formacji i kapłana,
– zaczęliśmy naszą przyszłość zawierzać Bogu przez Niepokalane Serce Maryi w comiesięcznych wyjazdach na Jasną Górę. Wierzymy, że to Maryja pokierowała nas najkrótszą drogą do Jezusa i Jego szkoły.

Przystąpiliśmy niebawem do Szkoły Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego w Gliwicach, jako fila. Wtedy w większości byliśmy przekonani, że się do formowania ewangelizatorów zupełnie nie nadajemy. Podjęliśmy jednak stałą formację i mimo początkowych przeszkód wytrwale ją z łaską Bożą kontynuujemy w grupkach dzielenia. Idziemy za tymi słowami św. Pawła:

„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”[Flp 4,13]

Aktualnie kontynuujemy działalność Grupy Adalberti jako SNE Zabrze św. Wojciech:
– organizujemy co kwartał „Zabrzańskie Wieczory Uwielbienia”
– prowadzimy czuwania modlitewne podczas „Nocy Konfesjonałów”
– prowadzimy wspólnotową modlitwę uwielbienia w każdą niedzielę po wieczornej mszy św.
– działamy wspólnie z naszymy bracmi z centrali SNE Gliwice
– działamy wspólnie z naszymi braćmi z SNE Zabrze św. Kamila

Wciąż cieszymy się otwartością, wsparciem i błogosławieństwem naszego proboszcza ks.Andrzeja Mikuły.
Staramy się o ten największy z charyzmatów opisany w Hymnie o miłości św.Pawła w Pierwszym liście do Koryntian, rozdziale 13.