O nas – nowa

Jesteśmy uczniami Chrystusa!

W naszym życiu Jego ogłaszamy Panem, Mistrzem i Zbawcą. Chcemy by każde nasze spotkanie było niesieniem Jego miłości. Do tej miłości chcemy się przybliżać w naszych osobistych modlitwach, w tej miłości chcemy Go uwielbiać w naszym życiu, a w szczególności na spotkaniach niedzielnych i tą miłość chcemy poznawać w naszej formacji.

Jesteśmy w Kościele Katolickim

Żyjemy w jedności z naszą Matką – Kościołem. Cieszymy się błogosławieństwem naszego farosza Andrzeja Mikuły, a także biskupa Sławomira Odera. W naszych modlitwach i formacji zachowujemy dyscyplinę proponowaną przez zwierzchników, aby jeszcze lepiej poznawać naszego Pana.

Jesteśmy wspólnotą charyzmatyczną

Kładziemy szczególny nacisk na działanie Ducha Świętego i przyjmowanie Jego darów dla dobra wspólnoty. Te dary nazywamy charyzmatami (stąd wspólnota charyzmatyczna) i mają one na celu budowanie jedności w Kościele. Obejmują one mówienie językami, prorokowanie, uzdrawianie, oraz inne przejawy nadprzyrodzonego działania Boga.

Jesteśmy wspólnotą maryjną

Maryja jest naszym wzorem w przyjmowaniu Ducha Świętego. To właśnie ona uwierzyła, że może urodzić Syna Bożego, nosiła go pod swoim sercem, urodziła i wychowała. Trwała przy Nim w Jego nauczaniach i towarzyszyła w Drodze Krzyżowej.

Jesteśmy Szkołą Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego

Wspólnota z naszej parafii jest filią większej organizacji: Szkoły Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego w Gliwicach. Wspólnota ta, razem z filiami (takimi jak nasza) głosi Chrystusa w diecezji, ale też w Polsce i na świecie (wow!). To właśnie w jedności z naszą „centralą” uczestniczymy w rekolekcjach (kursach), a czasem też pomagamy w prowadzeniu ich.

Formujemy się i rozwijamy

W naszej wspólnocie jesteśmy otwarci na siebie nawzajem i chcemy pomagać sobie w rozwoju, czyli przybliżaniu do Boga, który jest doskonały. Nasza formacja opiera się na Piśmie Świętym i zeszytach ks. dr Artura Sepioło.

Historia wspólnoty w parafii

Nasza parafialna filia Szkoły Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego w Gliwicach powstała w czerwcu 2015 roku przez przekształcenie się modlitewnej grupy uwielbieniowej Adalberti. Patronką naszą była od początku i jest Maryja, zaczynaliśmy właściwie jedynie od różańca.

W ramach tej grupy powstał zespół muzyczny „W imię Pana”, który był podstawą działania wspólnoty, a z czasem przestał istnieć.

Trudne chwile przeżywaliśmy kiedy wikariusz, nasz opiekun duchowy i założyciel wspólnoty ks.Robert Potempa otrzymał dekret przejścia do innej parafii. Część osób opuściła wspólnotę, a pozostali z determinacją poszukiwali drogi rozwoju duchowego, uczestnicząc w różnych rekolekcjach i kursach, żyjąc nadzieją, że jest to Boży plan.

Aby uniknąć całkowitego rozpadu:
– modliliśmy się o światło, o rozeznanie powołania tej grupy,
– uczestniczyliśmy w modlitwach uwielbienia w innych wspólnotach,
– uznaliśmy, że potrzebujemy stałej formacji i kapłana,
– zaczęliśmy naszą przyszłość zawierzać Bogu przez Niepokalane Serce Maryi w comiesięcznych wyjazdach na Jasną Górę. Wierzymy, że to Maryja pokierowała nas najkrótszą drogą do Jezusa i Jego szkoły.

Przystąpiliśmy niebawem do Szkoły Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego w Gliwicach, jako fila. Podjęliśmy stałą formację i mimo początkowych przeszkód wytrwale ją z łaską Bożą kontynuujemy w grupkach dzielenia. Idziemy za tymi słowami św. Pawła:

„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”[Flp 4,13]

Aktualnie kontynuujemy działalność Grupy Adalberti jako SNE Zabrze św. Wojciech:
– organizujemy co kwartał „Zabrzańskie Wieczory Uwielbienia”
– prowadzimy czuwania modlitewne podczas „Nocy Konfesjonałów”
– prowadzimy wspólnotową modlitwę uwielbienia w każdą niedzielę po wieczornej mszy św.
– działamy wspólnie z naszymy bracmi z centrali SNE Gliwice
– działamy wspólnie z naszymi braćmi z innych wspólnot w Zabrzu, m. in. SNE Zabrze św. Kamila

Wciąż cieszymy się otwartością, wsparciem i błogosławieństwem naszego proboszcza ks.Andrzeja Mikuły.
Staramy się o ten największy z charyzmatów opisany w Hymnie o miłości św.Pawła w Pierwszym liście do Koryntian, rozdziale 13.