Kalendarz

Strona z naszym kalendarzem, na którym można zobaczyć wydarzenia dotyczące naszej działalności: cyklicznych spotkań i uwielbień, organizowanych wyjazdów na spotkania innych wspólnot czy naszej wewnętrznej integracji. Jest też Zabrzański Wieczór Uwielbienia.