ikona Matki Bożej niosącej Ducha Świętego

Ikona Matki Bożej niosącej Ducha Świętego

Pneumatofora – Matka Boża niosąca Ducha Świętego.
My, Szkoła Nowej Ewangelizacji, jesteśmy wspólnotą o duchowości charyzmatycznej ale też maryjnej. Przy okazji zbliżającego się święta chcemy powiedzieć trochę o tej drugiej duchowości i przedstawić Wam ikonę, która pięknie ukazuje połączenie ich obu. Ikonę, która towarzyszy nam przy wszelkich wydarzeniach w naszym parafialnym kościele pw. św. Wojciecha, a którą stawiamy na chrzcielnicy.

Wzywamy Maryję – Matkę Słowa, które było na początku i które stało się ciałem.
Wzywamy Maryję – Matkę czystej i pięknej miłości.
Wzywamy Niepokalaną Oblubienicę Ducha Świętego, która przyjęła Go w całości.
Wzywamy Maryję, Gwiazdę nowej ewangelizacji niosącą światu Chrystusa.
Wzywamy w codziennych trudnościach, w osobistej modlitwie i wspólnotowym różańcu po niedzielnym Uwielbieniu.

Nasze ikona została napisana przez Teresę – naszą siostrę w wierze. Należy ona do przyparafialnej grupy ikonopisarzy. Spotkania tej grupy odbywają się w środy o 17 w Szkole Podstawowej nr 21.

Oryginal tego wizerunku powstał w latach 80-ych w klasztorze szczecińskich sióstr Karmelitanek. Zakonnice stworzyły ikonę Matki Boskiej Pneumatoforę pod wpływem inspiracji, która wypełniła ich serca po długich medytacjach nad pismami biblijnymi.
Matka Boża na tej igonie jest przedstawiona w niebieskim maforianie, zdobią go trzy złote gwiazdy – jedna na czole i dwie na ramionach. Symbol ten oznacza dziewictwo Maryi, które zachowala przed poczęciem Syna Bożego, w trakcie stanu blogosławionego, a także po rozwiązaniu. Matka Boska trzyma ręce zlożone w geście Dziewiczej Oblubienicy. Niesie ona ludziom Ducha Świętego, który ożywił jej życie.

Fundamentem literackim i teologicznym stały się dla tej ikony medytacje nad konferencjami św. Maksymiliana Kolbe. Ikona ta, nosząca pełne imię: Niepokalana Oblubienica Dziewica Niosąca Ducha. Gdy chodzi o ten wizerunek wschodni pogląd na jego pochodzenie głosi, że ikona ta stanowi część kompozycji Zwiastowanie. Maryja staje się w niej żywą świątynią Ducha Świętego, w której realizuje się wszczepienie Słowa w rodzaj ludzki.

Gwiazda Nowej ewangelizacji pragnie, aby i na dzieci Boże spłynęła Jego łaska. Duch Święty otacza nas czułą opieką. Wręczając komuś ikonę Pneumatoforę ofiaruje się wyjątkowy dar, który powstał pod natchnieniem Słowa Bożego i miłości Bożej. Dar taki jest skromny w wykonaniu, za to bogaty w treści teologiczne. Przypomina, że Maryja jest naszym niedoścignionym wzorem miłości i otwartości na Ducha Świętego, a także niesienia Go wszystkim ludziom.